Subscribe Us

"ปิ้ง" กับ "ย่าง" ต่างกันอย่างไร?


"ปิ้ง" กับ "ย่าง" ต่างกันอย่างไร? ใกล้กันเเค่เปลวไฟแตต่างกันโดยสิ้นเชิ

💢การปิ้ง วิธีการนี้ใช้กับ "ของแห้ง" ของที่ไม่ใช้ชิ้นเนื้อสดๆ ที่ต้องใช้เวลาในการทำสุกนาน เช่นปลาหมึกบดแห้งตามรถเข็น ไข่ที่ผ่านการทำสุกมาแล้ว ข้าวเหนียวที่สุกอยู่แล้ว หรือกล้วย สิ่งนี้เรียกว่าปิ้งทั้งหมด

💢การย่าง คือการทำอาหารให้สุกโดยอาหารนั้นเป็นของสด เนื้อสดๆ หมูสดๆ เนื้อแดงๆ ที่ต้องใช้เวลาไน้การย่างนานจนกว่าจะสุกถุงเนื้อใน ถึงแม้ว่าจะเนื้อนั้นจะสุกแล้วก็ตามเนื้อด้านในยังคงนิ่ม ฉ่ำน้ำเล็กน้อย แบบนี้ถึงจะเรียกว่าย่าง

 สรุปง่ายๆ คือปิ้งเอาไว้ใช้กับของแห้งหรือของที่กินได้อยู่แล้ว ย่างคือใช้กับของสด แต่ก็ยังใช้สลับกันบางเป็นบ้างอย่างเท่านั้นเช่น ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ที่จริงต้องเป็นย่าง ใช้คำนี้จนชินหู แต่ถึงอย่างไรคำสองคำนี้คือ “ราชบัณทิตยสถาน” หน่วยงานผู้จัดทำพจนานุกรม ไทย-ไทย และบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่างๆ อย่างเป็นมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบัน


728h90 coinpayu ขอบคุณภาพ : Pixabay

ที่มา : food.mthai.com


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น